Chùa Non Nước


Chùa Non Nước

Chùa cổ trên non mãi đỉnh đèo
Gập ghềnh uốn khúc thử người leo
Hồi chuông thánh thót rừng thông vọng
Dòng thác êm đềm tiếng suối reo
Lắt lẻo cành mai làn gió thổi
Rung rinh khóm trúc giọt sương gieo
Đầu năm đi lễ ai không muốn
Mỏi gối đau lưng cũng vẫn trèo
MT


Họa vần:

Chùa Non Nước

Đường lên cổ tự mấy tầng đèo
Vượt thác băng rừng cũng cố leo
Bảo tháp uy nghi ù gió thổi
Tam quan hùng vĩ vút thông reo
A di đà phật lời kinh niệm
Bác ái từ bi hạt hạnh gieo
Hái lộc đầu xuân mừng thọ mẹ
Non cao chót vót gắng công trèo

Hoàng Thứ Lang

Phượng Tím


Phượng Tím
Phượng tím bay bay phủ kín đường
Bình minh nắng hé đọng hơi sương
Hàng cây tha thướt in đôi bóng
Vạt cỏ bâng khuâng đón đóa hường
Nghĩa bạn hai miền chừng mới đó
Tình thơ một hướng vẫn còn vương
Thuyền xuôi con nước chia muôn ngả
Trôi dạt giữa dòng lạc bốn phương

MT


Họa vần:

Phượng Tím

Chia tay mỗi đứa một con đường
Ánh mắt u hoài má đọng sương
Nức nở ve kêu sầu phượng tím
Lao xao gió thoảng nhớ hoa hường
Bao mùa hạ đến dòng châu đổ
Mấy độ thu về giọt lệ vương
Nhật ký ghi thêm nhiều kỷ niệm
Thương người cách trở chốn tha phương

Hoàng Thứ Lang